Σάββατο, 17 Απριλίου 2021 02:33

Στις 5 Μαΐου η γενική συνέλευση του Ν.Ο. Σύρου

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, που ελήφθη ομόφωνα στη με αρ. 3/2021 συνεδρίασή του, της 8ης-4-2021, καλούνται τα εγγεγραμμένα μέλη του Ν.Ο.Σύρου σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί στον Νεώσοικο, έδρα του Ναυτικού Ομίλου στην Ερμούπολη της Σύρου (Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9), την 5η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του Covid-19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ 712/Β/24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί τoυ θέματος της Η.Δ. ληφθεί με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων  (Microsoft Teams, Zoom, Skype, Webex κλπ). Σε περίπτωση διεξαγωγής της Γ.Σ. με τον προαναφερόμενο εναλλακτικό τρόπο, θα υπάρξει εγκαίρως σχετική ενημέρωση των μελών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο θέμα Η.Δ.

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Τροποποίηση του Καταστατικού του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, για την εναρμόνισή με τις διατάξεις του ν. 4726/2020 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Ν.Ο.Σ. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα μέλη του Ν.Ο.Σ., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καταστατικού του Ν.Ο.Σύρου. Σχετικοί κατάλογοι μελών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ναυτικού Ομίλου Σύρου www.nosyrou.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου στον Νεώσοικο, έδρα του Ναυτικού Ομίλου στην Ερμούπολη της Σύρου (Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9), έως τις 25 Απριλίου 2021.

Επισημαίνεται ότι, επειδή το θέμα της Η.Δ. αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του Ν.Ο.Σ., για την ύπαρξη απαρτίας στη Γ.Σ., θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή τουλάχιστον το ½ των μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει.

Γι΄ αυτό υποβάλλεται θερμή παράκληση όπως τα μέλη να συμμετάσχουν στη Γ.Σ., ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του θέματος της τροποποίησης του καταστατικού, το οποίο υποχρεωτικά, βάσει  του ν. 4726/2020, πρέπει να εναρμονιστεί με διατάξεις αυτού έως τις 30 Ιουνίου 2021, όπως άλλωστε θα πρέπει να εναρμονιστούν ή έχουν εναρμονιστεί υποχρεωτικά και τα καταστατικά όλων των αθλητικών σωματείων.

Το σχέδιο των τροποποιήσεων που εισηγείται το Δ.Σ. στη Γ.Σ. προς έγκριση του καταστατικού θα αναρτηθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Ναυτικού ομίλου Σύρου www.nosyrou.gr και θα αποσταλεί και στο προσωπικά email των μελών.

Τα μέλη θα μπορούν να υποβάλουν επί του πιο πάνω σχεδίου σχετικές  προτάσεις και παρατηρήσεις, μέχρι την ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί όταν θα αναρτηθεί και αποσταλεί το σχέδιο των τροποποιήσεων.

Εκ της γραμματείας του Ν.Ο. Σύρου

Κατηγορία ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

300X250

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares