Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2021 12:24

ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων: Διεθνής συνάντηση «Dual Career for Junior Athletes»

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει στο νησί της Μυκόνου τη Διεθνή Συνάντηση του προγράμματος «DCJA-Dual Career of Junior Athletes, διπλή καριέρα νέων αθλητών και αθλητριών» το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του ERASMUS+ SPORT. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιουνίου σε αίθουσα του ξενοδοχείου Aeolοs.

Το πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό για τον Ευρωπαϊκό χώρο και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων είναι ο μοναδικός ελληνικός φορέας που συμμετέχει. Το DCJA στοχεύει

 1. την ευαισθητοποίηση των νέων αθλητών και αθλητριών σχετικά με τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της αθλητικής καριέρας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης
 2. την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με εκπαιδευτικές ευκαιρίες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 3. την ευαισθητοποίηση των παρόχων κοινωνικής στήριξης (γονείς, δασκάλους, προπονητές, κ.α.) αναφορικά με τη σημασία και τις δυνατότητες της διπλής καριέρας των νέων αθλητών και αθλητριών. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα επηρεάζουν τους νέους/νέες σημαντικά στις αποφάσεις τους
 4. την αναγνώριση καλών πρακτικών διπλής καριέρας των νέων αθλητών και αθλητριών στις συμμετέχουσες χώρες και τη διερεύνηση δυνατότητας μεταφοράς τους σε άλλες χώρες
 5. την ευαισθητοποίηση των νέων αθλητών και αθλητριών σχετικά με τις δεξιότητες που αναπτύσσουν στην αθλητική τους καριέρα και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους μελλοντικά στην επαγγελματική τους απασχόληση

Έχουν προσκληθεί εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτικοί φορείς, οι οποίοι θα συμβάλουν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στον διάλογο.

Οι συμμετέχοντες φορείς-εταίροι από το Ινστιτούτο Αθλητισμού του Εθνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου (Πολωνία-Συντονιστής Εταίρος), τον Αθλητικό Σύνδεσμο Πανεπιστημίου Σλοβενίας, το Σύλλογο Αθλητών Ολυμπιακών Αγώνων Πορτογαλίας, ο αθλητικός φορέας καλαθοσφαίρισης Margherita Sport e Vita (MSV-Ιταλία), το Πανεπιστήμιο του Stirling (Σκωτία, Η.Β.) και το Ίδρυμα Πανεπιστημίου Isabel I (Ισπανία) θα παρουσιάσουν τη συμβολή τους στο πρόγραμμα. Θα υλοποιηθεί επίσης η 3η δια ζώσης τεχνική συνάντηση για την πρόοδο του προγράμματος.

Λεπτομέρειες 

Μία από τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+ Sport είναι η διπλή καριέρα αθλητών και αθλητριών. Είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα που συζητείται στην διεθνή κοινότητα αναφορικά με την εκπροσώπηση, τη στήριξη και τα δικαιώματα αθλητών και  αθλητριών.

Διπλή καριέρα αθλητών και αθλητριών σημαίνει συνδυασμός αθλητικής πορείας και εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης ή απασχόλησης. Το ζήτημα αυτό αφορά στους αθλητές και τις αθλήτριες ανεξάρτητα από την καταγωγή, το άθλημα τους ή το επίπεδο επαγγελματοποίησης τους. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέψει το διάλογο ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες (Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Ελλάδα) με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων που οι νέοι/-εες αθλητές και αθλήτριες αντιμετωπίζουν στις χώρες αυτές. Παράλληλα θα καταγραφούν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης στις αντίστοιχες χώρες, κάτι το οποίο θα επιτρέψει τη μεταφορά αυτών των πολιτικών σε άλλα κράτη- μέλη.

Επιθυμία μας επίσης είναι να δημιουργήσουμε την δυνατότητα να συμμετέχουν οι ίδιοι οι νέοι και νέες αθλητές και αθλήτριες στο πρόγραμμα και να υποδείξουν σε ποιες περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνδυάσουν εκπαίδευση και αθλητισμό.

Το 3ετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUSSPORT «Η διπλή καριέρα νέων αθλητών και αθλητριών» είναι πιλοτικό και στοχεύει να βελτιώσει στην ευαισθητοποίηση των νέων αθλητών και αθλητριών σχετικά με την ανάγκη εξισορρόπησης της αφοσίωσης του στην αθλητική τους καριέρα, με την εκπαίδευση και τη μελλοντική τους απασχόληση. Με λίγα λόγια το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των νέων αθλητών και αθλητριών, υπό την έννοια νέων που ασχολούνται με τον αθλητισμό 15 έως 19 ετών.

Οι συμμετέχοντες φορείς-εταίροι είναι οι εξής:

 1. Ινστιτούτο Αθλητισμού του Εθνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου (Πολωνία-Συντονιστής Εταίρος)
 2. Αθλητικός Σύνδεσμος Πανεπιστημίου Σλοβενίας
 3. Σύλλογος Αθλητών Ολυμπιακών Αγώνων Πορτογαλίας
 4. Margherita Sport e Vita (MSV-Ιταλία)
 5. Πανεπιστήμιο του Stirling (Σκωτία, Η.Β.)
 6. Ίδρυμα Πανεπιστημίου Isabel I (Ισπανία)
 7. ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ελλάδα)

Το πρόγραμμα έχει 5 γενικούς στόχους

 1. την ευαισθητοποίηση των νέων αθλητών και αθλητριών σχετικά με τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της αθλητικής καριέρας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης
 2. την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με εκπαιδευτικές ευκαιρίες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 3. την ευαισθητοποίηση των παρόχων κοινωνικής στήριξης (γονείς, δασκάλους, προπονητές, κ.α.) αναφορικά με τη σημασία και τις δυνατότητες της διπλής καριέρας των νέων αθλητών και αθλητριών. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα επηρεάζουν τους νέους/νέες σημαντικά στις αποφάσεις τους
 4. την αναγνώριση καλών πρακτικών διπλής καριέρας των νέων αθλητών και αθλητριών στις συμμετέχουσες χώρες και τη διερεύνηση δυνατότητας μεταφοράς τους σε άλλες χώρες
 5. την ευαισθητοποίηση των νέων αθλητών και αθλητριών σχετικά με τις δεξιότητες που αναπτύσσουν στην αθλητική τους καριέρα και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους μελλοντικά στην επαγγελματική τους απασχόληση

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το πρόγραμμα αναπτύσσει τις παρακάτω δράσεις:

 • καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι/νέες αθλητές και αθλήτριες αναφορικά με την εξισορρόπηση της αθλητικής τους καριέρας και της εκπαίδευσης και τρόπους διευθέτησης τους
 • χαρτογράφηση πρακτικών διπλής καριέρας νέων αθλητών και αθλητριών στις χώρες των συμμετεχόντων εταίρων και δημιουργία μιας βάσης δεδομένων καλών πρακτικών ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά τους σε άλλα κράτη-μέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • εκπαίδευση νέων αθλητών και αθλητριών και παρόχων κοινωνικής στήριξης σχετικά με τις δυνατότητες διπλής καριέρας παρέχοντας τους διαδικτυακά και μη εργαλεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
  Μπορείτε να δείτε εδώ τη σελίδα της DCJA.

17:30 – 20:30, 9η Ιουνίου 2021

Ωρα

Θέμα

Ομιλητές

17.30 – 17.40

Καλωσόρισμα

 

Κα Καλλιόπη Δακτυλίδη, Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων

17.40 – 18.10

Χαιρετισμοί Επίτιμων Καλεσμένων

 

 • Κωνσταντίνος Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου
 • Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
 • Στέλιος Μπρίγγος, εκπρόσωπος Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου(Μύκονος)
 • Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ
 • Δημήτριος Πάππας, Αντιπρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων

 

18:10 – 19:00

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος “DCJA”

 

 • Στόχοι, σκοποί και δράσεις του έργο

 

 

 • Ερευνητικές δράσεις

 

 

 • Εκπαιδευτικές δράσεις

 

 

 

 

 

 

 • Δράσεις επικοινωνίας

 

 

 

 

 • Dr Malgorzata Slawinska

The Institute of Sport – National Research Institute – Πολωνία

 • Dr Hee Jung Hong

University of Stirling - Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο

 • Κα Άννα Μαυρουδή,

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων

 • Dr Mojca Doupona

Slovenian University Sport Association, Σλοβενία

 • Dr Marcos López Flores

Fundación Universidad Isabel I-Ισπανία

 • Κος Spartaco Grieco

Margherita Sport e Vita. Ιταλία

 

 • Κος Pedro Dias

Portuguese Olympic Athletes Association, Πορτογαλία

19:00 – 19:15

Διάλειμμα καφέ

 

19:15 – 19:40

 • «Διπλή σταδιοδρομία – η ελληνική πραγματικότητα»

 

 

 • Dr Δημήτρης Γαργαλιάνος, ΤΕΦΑΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

19:40 – 20:00

 • «Αθλητισμός και Εκπαίδευση στις Κυκλάδες»
 • Κα Μαρκέλλα Παραμυθιώτου, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

 

20:00 -20:25

 • Ανοιχτή συζήτηση
 • Dr Δημήτρης Γαργαλιάνος, ΤΕΦΑΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

20:25 – 20:30

 • Ολοκλήρωση της εκδήλωσης
 • Κα Καλλιόπη Δακτυλίδη, Πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων

 

Κατηγορία ΣΤΙΒΟΣ

LIFT.TEK

Ovo iatrika 350

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2021 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares