Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 01:20

Λήψη αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου κατά τη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2024

Η Δημοτική Επιτροπή στην τακτική συνεδρίαση που διεξήχθη, στις 10 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο Πάρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε την λήψη των κάτωθι αποφάσεων:

1) Πραγματοποίηση δαπάνης για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα δημοτικών κτιρίων – καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών – άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών και τον καθορισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2024», προϋπολογισμού 223.187,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

2) Πραγματοποίηση δαπάνης για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς Παροικιάς και Νάουσας – Παραλιών – Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου έτους 2024», προϋπολογισμού 205.685,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

3) Πραγματοποίηση δαπάνης για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: α) «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων – Καθαρισμό δασών, αλσυλλίων Δήμου Πάρου για το έτος 2024» και β) «Καθαρισμός – αποψίλωση ρείθρων και χαντακιών οδικού δικτύου για πολιτική προστασία» προϋπολογισμού 170.929,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Για τις ανωτέρω δημόσιες συμβάσεις θα διενεργηθούν ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τις πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης προσφορές, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016.

και 4) Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών για την α) Παροχή Υπηρεσιών για την διαχείριση Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και για την β) Προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων Δήμου Πάρου ετών 2024-2025. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πάρου, συνολικού ύψους, 35.150,28€ και  55.800,00€ αντίστοιχα. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μετά από άγονο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς με σχετική δήλωσή του αναφέρει:

«Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα της θητείας της, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την καθαριότητα του νησιού μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι σημερινές αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Γι’ αυτό το λόγο σκοπεύουμε άμεσα να την ενισχύσουμε με ανθρώπινο δυναμικό - μέσω ολιγόμηνων συμβάσεων, για να καλύψουμε το σύνολο των υποχρεώσεων στο νησί την καλοκαιρινή περίοδο.

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Εν όψει της θερινής περιόδου, καλούμε όλους τους πολίτες να βοηθήσουν και να συμβάλουν, ώστε να επιτύχουμε, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το νησί μας.

Όλοι μαζί μπορούμε να κρατήσουμε το νησί καθαρό και να επιτύχουμε την εικόνα που του ταιριάζει».

Tο Γραφείο Τύπου

Κατηγορία ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Copy of Peach Minimal Perfect Skin Skincare Flyer

300X250

BETARADES 300X250

Σχολιάστε το άρθρο

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

0
Shares